מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות


BeautyLand Cosmetics , הנמצא באתר התחום bl-cosmetica.com עשוי לקבל אודות המשתמש בעת השימוש באתר החברה.

מדיניות פרטיות זו של BeautyLand Cosmetics חלה על כל המידע שאתר BeautyLand Cosmetics הנמצא באתר התחום bl-cosmetica.com עשוי לקבל אודות המשתמש בעת השימוש באתר החברה.

1. הגדרת תנאים

1.1 התנאים הבאים משמשים במדיניות פרטיות זו:
1.1.1. "ניהול אתר" - עובדים המורשים לנהל את האתר, פועלים מטעם BeautyLand Cosmetics, המארגנים ו (או) מעבדים נתונים אישיים.
1.1.2. "נתונים אישיים" - כל מידע הקשור באופן ישיר או עקיף לאדם טבעי ספציפי או שניתן לקבוע בו (נושא המידע האישי).
1.1.3. "עיבוד נתונים אישיים" - כל פעולה (פעולה) או מערכת פעולות (פעולות) המתבצעות בכלי אוטומציה או מבלי להשתמש בכלים כאלה עם נתונים אישיים, כולל איסוף, הקלטה, שיטתיות, צבירה, אחסון, בירור (עדכון, שינוי), חילוץ, שימוש, העברה (הפצה, אספקה, גישה), דפרסונליזציה, חסימת, מחיקה, הרס נתונים אישיים.
1.1.4. "סודיות של נתונים אישיים" - דרישה של המפעיל או אדם אחר שקיבל גישה לנתונים אישיים לעמוד בדרישה שלא לאפשר הפצתם ללא הסכמת נושא המידע האישי או נוכחות של כל בסיס משפטי אחר.
1.1.5. "משתמש באתר" - אדם שיש לו גישה לאתר דרך האינטרנט ומשתמש באתר.
1.1.6. "עוגיות" - פיסת נתונים קטנה שנשלחה על ידי שרת האינטרנט ומאוחסנת במחשב המשתמש, אשר לקוח האינטרנט או דפדפן האינטרנט שולח לשרת האינטרנט בכל פעם בבקשת HTTP כאשר מנסים לפתוח את הדף של האתר המתאים.

2. הוראות כלליות

2.1. השימוש על ידי המשתמש באתר פירושו הסכמה למדיניות פרטיות זו והתנאים לעיבוד הנתונים האישיים של המשתמש.
2.2. במקרה של אי הסכמה עם תנאי מדיניות הפרטיות, על המשתמש להפסיק להשתמש באתר.
2.3 מדיניות פרטיות זו חלה רק על bl-cosmetica.com. החברה אינה שולטת ואינה אחראית לאתרי צד ג 'אליהם המשתמש יכול ללחוץ על הקישורים הזמינים באתר.
2.4. הנהלת האתר אינה מאמתת את נכונות הנתונים האישיים המסופקים על ידי המשתמש באתר.

3. נושא מדיניות הפרטיות

3.1. מדיניות פרטיות זו קובעת את חובותיה של הנהלת האתר שלא לחשוף ולהבטיח את המשטר לשמירה על סודיות נתונים אישיים שהמשתמש מספק לבקשת מנהל האתר בעת ביצוע הזמנה לשימוש בשירותי החברה באמצעות טפסים מקוונים או אמצעים אחרים לתקשורת מקוונת.
3.2. נתונים אישיים המורשים לעיבוד במסגרת מדיניות פרטיות זו מסופקים על ידי המשתמש על ידי מילוי טפסי הזמנה באתר וכוללים את המידע הבא:
3.2.1. שם משתמש;
3.2.2. מספר טלפון של המשתמש;
3.2.3. כתובת דוא"ל (דואר אלקטרוני);

4. יעדים של איסוף מידע אישי על משתמשים

4.1. מנהל האתר רשאי להשתמש בנתונים האישיים של המשתמש על מנת:

טופס בקשה לשירותי חברה מרחוק
קביעת משוב עם המשתמש, כולל שליחת התראות, בקשות לגבי השימוש באתר, מתן שירותים, עיבוד יישומים מהמשתמש.
לספק למשתמש את הסכמתו, עדכוני מוצרים, מבצעים מיוחדים, מידע על מחיר, עלוני מידע ומידע נוסף מטעם החברה.
5. דרכים ותנאים לעיבוד מידע אישי

5.1. עיבוד המידע האישי של המשתמש מתבצע ללא מגבלת זמן, בכל דרך חוקית, לרבות במערכות מידע אישיות באמצעות כלי אוטומציה או מבלי להשתמש בכלים כאלה.
5.2. הנהלת האתר אינה מעבירה נתונים אישיים לצדדים שלישיים.
5.3 ניהול האתר ו- BeautyLand Cosmetics אינו נושא באחריות כלשהי במקרה שהנתונים האישיים של המשתמש (שם, טלפון, דואר אלקטרוני) יהפכו לזמינים באופן ציבורי כתוצאה משימוש באתרים אחרים או בכלי תקשורת אלקטרוניים שאינם בבעלות החברה.

6. תנאים נוספים

6.1. למינהלת האתר הזכות לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו ללא הסכמת המשתמש..
6.2. מדיניות הפרטיות החדשה נכנסת לתוקף מרגע שהיא מתפרסמת באתר, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הגרסה החדשה של מדיניות הפרטיות..
6.3. מדיניות הפרטיות הנוכחית זמינה בכתובת https://www.bl-cosmetica.com/privacy-notice

הרשמה לחדשות ועדכונים

הירשם לניוזלטר שלנו וקבל את העדכונים האחרונים